Bóng đá » Bóng đá Afghanistan » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Afghanistan

Đội Tuyển Quốc Gia Afghanistan, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Afghanistan

Danh sách ĐTQG Afghanistan phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Afghanistan bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Afghanistan các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Afghanistan theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Afghanistan Nam Đội tuyển Quốc gia
Afghanistan Futsal Nam Đội tuyển Quốc gia
U23 Afghanistan Nam U23
Cập nhật: 25/05/2024 00:21