Bóng đá » Bóng đá Azerbaijan » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Azerbaijan

Đội Tuyển Quốc Gia Azerbaijan, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Azerbaijan

Danh sách ĐTQG Azerbaijan phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Azerbaijan bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Azerbaijan các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Azerbaijan theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Azerbaijan Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Azerbaijan Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Nữ Azerbaijan Nam Đội tuyển Quốc gia
U21 Azerbaijan Nam U21
U19 Azerbaijan Nam U19
U17 Azerbaijan Nam U17
Nữ Azerbaijan Nữ Đội tuyển Quốc gia
U19 Nữ Azerbaijan Nữ U19
U17 Nữ Azerbaijan Nữ U17
Cập nhật: 27/05/2024 00:25