Bóng đá » Bóng đá Bắc Ireland » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Bắc Ireland

Đội Tuyển Quốc Gia Bắc Ireland, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Bắc Ireland

Danh sách ĐTQG Bắc Ireland phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Bắc Ireland bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Bắc Ireland các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Bắc Ireland theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Bắc Ireland Nam Đội tuyển Quốc gia
U18 Bắc Ireland Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Nữ Bắc Ireland Nam Đội tuyển Quốc gia
U21 Bắc Ireland Nam U21
U19 Nữ Bắc Ireland Nam U19
U17 Bắc Ireland Nam U17
Nữ Bắc Ireland Nữ Đội tuyển Quốc gia
U17 Nữ Bắc Ireland Nữ U17
Cập nhật: 25/05/2024 14:05