Bóng đá » Bóng đá Bắc Triều Tiên » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Bắc Triều Tiên

Đội Tuyển Quốc Gia Bắc Triều Tiên, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Bắc Triều Tiên

Danh sách ĐTQG Bắc Triều Tiên phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Bắc Triều Tiên bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Bắc Triều Tiên các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Bắc Triều Tiên theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Bắc Triều Tiên Nam Đội tuyển Quốc gia
U23 Bắc Triều Tiên Nam
U22 Bắc Triều Tiên Nam
Nữ Bắc Triều Tiên Nữ Đội tuyển Quốc gia
U20 Nữ Bắc Triều Tiên Nữ U20
U17 Nữ Bắc Triều Tiên Nữ U17
Cập nhật: 25/05/2024 22:24