Bóng đá » Bóng đá Bỉ » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Bỉ

Đội Tuyển Quốc Gia Bỉ, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Bỉ

Danh sách ĐTQG Bỉ phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Bỉ bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Bỉ các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Bỉ theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Bỉ Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Nữ Bỉ Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Bỉ Nam Đội tuyển Quốc gia
U18 Bỉ Nam Đội tuyển Quốc gia
U23 Nữ Bỉ Nam Đội tuyển Quốc gia
U21 Bỉ Nam U21
U19 Bỉ Nam U19
U19 Nữ Bỉ Nam U19
U17 Bỉ Nam U17
Nữ Bỉ Nữ Đội tuyển Quốc gia
U17 Nữ Bỉ Nữ U17
Cập nhật: 02/06/2024 20:23