Bóng đá » Bóng đá Costa Rica » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Costa Rica

Đội Tuyển Quốc Gia Costa Rica, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Costa Rica

Danh sách ĐTQG Costa Rica phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Costa Rica bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Costa Rica các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Costa Rica theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
U20 Costa Rica Nam Đội tuyển Quốc gia
Nữ Costa Rica Nam Đội tuyển Quốc gia
U17 Nữ Costa Rica Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Costa Rica Nam Đội tuyển Quốc gia
U19 Costa Rica Nam Đội tuyển Quốc gia
U20 Nữ Costa Rica Nam U20
Costa Rica Nam
Cập nhật: 27/05/2024 06:52