Bóng đá » Bóng đá Đảo Síp » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Đảo Síp

Đội Tuyển Quốc Gia Đảo Síp, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Đảo Síp

Danh sách ĐTQG Đảo Síp phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Đảo Síp bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Đảo Síp các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Đảo Síp theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Đảo Sip Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Đảo Sip Nam Đội tuyển Quốc gia
U21 Đảo Sip Nam U21
U19 Đảo Sip Nam U19
U17 Đảo Sip Nam U17
Nữ Đảo Sip Nữ Đội tuyển Quốc gia
U19 Nữ Đảo Sip Nữ U19
Cập nhật: 25/05/2024 22:26