Bóng đá » Bóng đá Đông Timor » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Đông Timor

Đội Tuyển Quốc Gia Đông Timor, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Đông Timor

Danh sách ĐTQG Đông Timor phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Đông Timor bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Đông Timor các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Đông Timor theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Đông Timor Nam Đội tuyển Quốc gia
U23 Đông Timor Nam U23
U22 Đông Timor Nam
Nữ Đông Timor Nữ Đội tuyển Quốc gia
Cập nhật: 18/05/2024 21:11