Bóng đá » Bóng đá Đức » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Đức

Đội Tuyển Quốc Gia Đức, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Đức

Danh sách ĐTQG Đức phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Đức bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Đức các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Đức theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Đức Nam Đội tuyển Quốc gia
U18 Đức Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Đức Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Nữ Đức Nam Đội tuyển Quốc gia
U21 Đức Nam U21
U20 Đức Nam U20
U20 Nữ Đức Nam U20
U19 Đức Nam U19
U19 Nữ Đức Nam U19
U17 Đức Nam U17
U23 Đức Nam
U17 Nữ Đức Nữ U17
Nữ Đức Nữ
Cập nhật: 18/05/2024 20:25