Bóng đá » Bóng đá Eswatini » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Eswatini

Đội Tuyển Quốc Gia Eswatini, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Eswatini

Danh sách ĐTQG Eswatini phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Eswatini bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Eswatini các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Eswatini theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Eswatini Nam Đội tuyển Quốc gia
U20 Nữ Eswatini Nam Đội tuyển Quốc gia
U17 Nữ Eswatini Nam Đội tuyển Quốc gia
Cập nhật: 24/05/2024 21:57