Bóng đá » Bóng đá Faroe » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Faroe

Đội Tuyển Quốc Gia Faroe, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Faroe

Danh sách ĐTQG Faroe phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Faroe bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Faroe các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Faroe theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Faroe Nam Đội tuyển Quốc gia
U21 Faroe Nam U21
U19 Faroe Nam U19
U17 Faroe Nam U17
Nữ Faroe Nữ Đội tuyển Quốc gia
U19 Nữ Faroe Nữ U19
U17 Nữ Faroe Nữ U17
Cập nhật: 18/05/2024 20:29