Bóng đá » Bóng đá Georgia » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Georgia

Đội Tuyển Quốc Gia Georgia, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Georgia

Danh sách ĐTQG Georgia phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Georgia bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Georgia các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Georgia theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Georgia Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Georgia Nam Đội tuyển Quốc gia
U18 Georgia Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Nữ Georgia Nam Đội tuyển Quốc gia
U21 Georgia Nam U21
U19 Georgia Nam U19
U17 Georgia Nam U17
Nữ Georgia Nữ Đội tuyển Quốc gia
U19 Nữ Georgia Nữ U19
U17 Nữ Georgia Nữ U17
Cập nhật: 03/06/2024 01:02