Bóng đá » Bóng đá Ghana » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Ghana

Đội Tuyển Quốc Gia Ghana, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Ghana

Danh sách ĐTQG Ghana phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Ghana bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Ghana các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Ghana theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Ghana Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Ghana Nam Đội tuyển Quốc gia
U20 Ghana Nam U20
U20 Nữ Ghana Nữ U20
Cập nhật: 17/06/2024 00:44