Bóng đá » Bóng đá Hà Lan » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Hà Lan

Đội Tuyển Quốc Gia Hà Lan, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Hà Lan

Danh sách ĐTQG Hà Lan phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Hà Lan bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Hà Lan các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Hà Lan theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Hà Lan Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Nữ Hà Lan Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Hà Lan Nam Đội tuyển Quốc gia
U18 Hà Lan Nam Đội tuyển Quốc gia
U23 Nữ Hà Lan Nam Đội tuyển Quốc gia
U21 Hà Lan Nam U21
U19 Nữ Hà Lan Nam U19
U19 Hà Lan Nam U19
U17 Hà Lan Nam U17
Nữ Hà Lan Nữ Đội tuyển Quốc gia
U20 Nữ Hà Lan Nữ U20
U17 Nữ Hà Lan Nữ U17
Cập nhật: 26/06/2024 11:43