Bóng đá » Bóng đá Hàn Quốc » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Hàn Quốc

Đội Tuyển Quốc Gia Hàn Quốc, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Hàn Quốc

Danh sách ĐTQG Hàn Quốc phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Hàn Quốc bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Hàn Quốc các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Hàn Quốc theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Hàn Quốc Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Hàn Quốc Nam Đội tuyển Quốc gia
Hàn Quốc Futsal Nam Đội tuyển Quốc gia
U19 Hàn Quốc Nam Đội tuyển Quốc gia
U20 Hàn Quốc Nam U20
U17 Hàn Quốc Nam U17
U22 Hàn Quốc Nam
U23 Hàn Quốc Nam
Nữ Hàn Quốc Nữ Đội tuyển Quốc gia
U20 Nữ Hàn Quốc Nữ U20
U17 Nữ Hàn Quốc Nữ U17
Cập nhật: 25/06/2024 05:59