Bóng đá » Bóng đá Hồng Kông » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Hồng Kông

Đội Tuyển Quốc Gia Hồng Kông, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Hồng Kông

Danh sách ĐTQG Hồng Kông phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Hồng Kông bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Hồng Kông các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Hồng Kông theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Hồng Kông Nam Đội tuyển Quốc gia
U23 Hồng Kông Nam U23
U22 Hong Kong Nam
Nữ Hồng Kông Nữ Đội tuyển Quốc gia
U20 Nữ Hong Kong Nữ U20
U17 Nữ Hong Kong Nữ U17
Cập nhật: 16/06/2024 16:44