Bóng đá » Bóng đá Hy Lạp » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Hy Lạp

Đội Tuyển Quốc Gia Hy Lạp, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Hy Lạp

Danh sách ĐTQG Hy Lạp phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Hy Lạp bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Hy Lạp các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Hy Lạp theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Hy Lạp Nam Đội tuyển Quốc gia
U18 Hy Lạp Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Hy Lạp Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Nữ Hy Lạp Nam Đội tuyển Quốc gia
U21 Hy Lạp Nam U21
U19 Hy Lạp Nam U19
U19 Nữ Hy Lạp Nam U19
U17 Hy Lạp Nam U17
Nữ Hy Lạp Nữ Đội tuyển Quốc gia
U17 Nữ Hy Lạp Nữ U17
Cập nhật: 19/06/2024 06:36