Bóng đá » Bóng đá Ireland » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Ireland

Đội Tuyển Quốc Gia Ireland, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Ireland

Danh sách ĐTQG Ireland phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Ireland bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Ireland các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Ireland theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Ireland Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Ireland Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Nữ Ireland Nam Đội tuyển Quốc gia
U21 Ireland Nam U21
U19 Ireland Nam U19
U17 Ireland Nam U17
Nữ Ireland Nữ Đội tuyển Quốc gia
U19 Nữ Ireland Nữ U19
U17 Nữ Ireland Nữ U17
Cập nhật: 18/05/2024 04:09