Bóng đá » Bóng đá Israel » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Israel

Đội Tuyển Quốc Gia Israel, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Israel

Danh sách ĐTQG Israel phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Israel bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Israel các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Israel theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Israel Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Nữ Israel Nam Đội tuyển Quốc gia
U21 Israel Nam U21
U20 Israel Nam U20
U19 Israel Nam U19
U17 Israel Nam U17
U23 Israel Nam
Nữ Israel Nữ Đội tuyển Quốc gia
U19 Nữ Israel Nữ U19
U17 Nữ Israel Nữ U17
Cập nhật: 30/05/2024 01:53