Bóng đá » Bóng đá Jordan » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Jordan

Đội Tuyển Quốc Gia Jordan, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Jordan

Danh sách ĐTQG Jordan phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Jordan bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Jordan các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Jordan theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Jordan Nam Đội tuyển Quốc gia
U20 Jordan Nam Đội tuyển Quốc gia
U17 Jordan Nam Đội tuyển Quốc gia
U23 Jordan Nam U23
U22 Jordan Nam
Nữ Jordan Nữ Đội tuyển Quốc gia
U20 Nữ Jordan Nữ U20
U17 Nữ Jordan Nữ U17
Cập nhật: 24/06/2024 03:53