Bóng đá » Bóng đá Kyrgyzstan » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Kyrgyzstan

Đội Tuyển Quốc Gia Kyrgyzstan, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Kyrgyzstan

Danh sách ĐTQG Kyrgyzstan phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Kyrgyzstan bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Kyrgyzstan các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Kyrgyzstan theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Kyrgyzstan Nam Đội tuyển Quốc gia
U20 Kyrgyzstan Nam Đội tuyển Quốc gia
Kyrgyzstan Futsal Nam Đội tuyển Quốc gia
U23 Kyrgyzstan Nam U23
U22 Kyrgyzstan Nam
Nữ Kyrgyzstan Nữ Đội tuyển Quốc gia
U20 Nữ Kyrgyzstan Nữ U20
U18 Nữ Kyrgyzstan Nữ U18
U17 Nữ Kyrgyzstan Nữ U17
Cập nhật: 18/05/2024 19:51