Bóng đá » Bóng đá Lesotho » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Lesotho

Đội Tuyển Quốc Gia Lesotho, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Lesotho

Danh sách ĐTQG Lesotho phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Lesotho bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Lesotho các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Lesotho theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Lesotho Nam Đội tuyển Quốc gia
Nữ Lesotho Nam Đội tuyển Quốc gia
U17 Nữ Lesotho Nam Đội tuyển Quốc gia
U20 Nữ Lesotho Nam Đội tuyển Quốc gia
Cập nhật: 24/05/2024 20:13