Bóng đá » Bóng đá Trung Quốc » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Trung Quốc

Đội Tuyển Quốc Gia Trung Quốc, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Trung Quốc

Danh sách ĐTQG Trung Quốc phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Trung Quốc bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Trung Quốc các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Trung Quốc theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Trung Quốc Nam Đội tuyển Quốc gia
U19 Trung Quốc Nam Đội tuyển Quốc gia
U20 Trung Quốc Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Trung Quốc Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Nữ Trung Quốc Nam Đội tuyển Quốc gia
Trung Quốc Futsal Nam Đội tuyển Quốc gia
U23 Trung Quốc Nam U23
U22 Trung Quốc Nam
U20 Nữ Trung Quốc Nữ U20
U17 Nữ Trung Quốc Nữ U17
Nữ Trung Quốc Nữ
Cập nhật: 14/07/2024 20:44