Bóng đá » Bóng đá Gambia » Giải đấu bóng đá Gambia

Giải đấu bóng đá Gambia, Cúp Quốc Gia, Siêu Cúp Gambia

Hệ thống giải bóng đá Gambia từ bóng đá học đường tới giải đấu bán chuyên và chuyên nghiệp, là một chuỗi các giải đấu, cúp và siêu cúp bóng đá quốc nội dành cho nam và nữ ở quốc gia Gambia. Danh sách các giải đấu bóng đá VĐQG-Vô Địch Quốc Gia, Cúp Quốc Gia và Siêu Cúp bóng đá Gambia dành cho các cấp bậc bóng đá chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp ở các giải đấu bóng đá quốc nội Gambia, và giải đấu dành cho các lứa tuổi U của bóng đá Gambia là U23, U21, U20 và U19-U17.

Giải đấu bóng đá nam Gambia

Tên giải đấu Mùa giải Hạng Thể thức Tuổi Trạng thái

Giải đấu bóng đá nữ Gambia

Tên giải đấu Mùa giải Hạng Thể thức Tuổi Trạng thái
Cập nhật: 25/05/2024 22:46