Bóng đá » Bóng đá Albania » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Albania

Đội Tuyển Quốc Gia Albania, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Albania

Danh sách ĐTQG Albania phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Albania bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Albania các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Albania theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Albania Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Albania Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Nữ Albania Nam Đội tuyển Quốc gia
U21 Albania Nam U21
U19 Albania Nam U19
U17 Albania Nam U17
Nữ Albania Nữ Đội tuyển Quốc gia
U19 Nữ Albania Nữ U19
U17 Nữ Albania Nữ U17
Cập nhật: 18/05/2024 02:51