Bóng đá » Bóng đá Ba Lan » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Ba Lan

Đội Tuyển Quốc Gia Ba Lan, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Ba Lan

Danh sách ĐTQG Ba Lan phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Ba Lan bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Ba Lan các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Ba Lan theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Ba Lan Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Ba Lan Nam Đội tuyển Quốc gia
U18 Ba Lan Nam Đội tuyển Quốc gia
U23 Nữ Ba Lan Nam Đội tuyển Quốc gia
U21 Ba Lan Nam U21
U20 Ba Lan Nam U20
U19 Ba Lan Nam U19
U19 Nữ Ba Lan Nam U19
U17 Ba Lan Nam U17
Nữ Ba Lan Nữ Đội tuyển Quốc gia
U17 Nữ Ba Lan Nữ U17
Cập nhật: 22/06/2024 23:57