Bóng đá » Bóng đá Đan Mạch » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Đan Mạch

Đội Tuyển Quốc Gia Đan Mạch, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Đan Mạch

Danh sách ĐTQG Đan Mạch phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Đan Mạch bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Đan Mạch các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Đan Mạch theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Đan Mạch Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Nữ Đan Mạch Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Đan Mạch Nam Đội tuyển Quốc gia
U20 Đan Mạch Nam Đội tuyển Quốc gia
U18 Đan Mạch Nam Đội tuyển Quốc gia
U23 Nữ Đan Mạch Nam Đội tuyển Quốc gia
U21 Đan Mạch Nam U21
U19 Nữ Đan Mạch Nam U19
U19 Đan Mạch Nam U19
U17 Đan Mạch Nam U17
Nữ Đan Mạch Nữ Đội tuyển Quốc gia
U17 Nữ Đan Mạch Nữ U17
Cập nhật: 22/06/2024 22:56