Bóng đá » Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Thổ Nhĩ Kỳ

Đội Tuyển Quốc Gia Thổ Nhĩ Kỳ, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Thổ Nhĩ Kỳ

Danh sách ĐTQG Thổ Nhĩ Kỳ phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Thổ Nhĩ Kỳ bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Thổ Nhĩ Kỳ các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Thổ Nhĩ Kỳ theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Thổ Nhĩ Kỳ Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Thổ Nhĩ Kỳ Nam Đội tuyển Quốc gia
U18 Thổ Nhĩ Kỳ Nam Đội tuyển Quốc gia
U21 Thổ Nhĩ Kỳ Nam U21
U19 Thổ Nhĩ Kỳ Nam U19
U19 Nữ Thổ Nhĩ Kỳ Nam U19
U17 Thổ Nhĩ Kỳ Nam U17
U17 Nữ Thổ Nhĩ Kỳ Nữ U17
U16 Nữ Thổ Nhĩ Kỳ Nữ U16
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ Nữ
Cập nhật: 31/05/2024 03:44