Bóng đá » Bóng đá Uruguay » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Uruguay

Đội Tuyển Quốc Gia Uruguay, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Uruguay

Danh sách ĐTQG Uruguay phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Uruguay bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Uruguay các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Uruguay theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Uruguay Nam Đội tuyển Quốc gia
U23 Uruguay Nam Đội tuyển Quốc gia
U17 Uruguay Nam Đội tuyển Quốc gia
Nữ Uruguay Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Uruguay Nam Đội tuyển Quốc gia
U20 Uruguay Nam U20
U20 Nữ Uruguay Nam U20
U17 Nữ Uruguay Nữ U17
Cập nhật: 15/07/2024 05:25