Bóng đá » Bóng đá Ý » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Ý

Đội Tuyển Quốc Gia Ý, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Ý

Danh sách ĐTQG Ý phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Ý bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Ý các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Ý theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Ý Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Nữ Ý Nam Đội tuyển Quốc gia
U18 Ý Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Ý Nam Đội tuyển Quốc gia
U23 Nữ Ý Nam Đội tuyển Quốc gia
U21 Ý Nam U21
U20 Ý Nam U20
U19 Ý Nam U19
U19 Nữ Ý Nam U19
U17 Ý Nam U17
Nữ Ý Nữ Đội tuyển Quốc gia
U17 Nữ Ý Nữ U17
Cập nhật: 19/06/2024 06:33