Bóng đá » Bóng đá Australia » Giải đấu bóng đá Australia

Giải đấu bóng đá Australia, Cúp Quốc Gia, Siêu Cúp Australia

Hệ thống giải bóng đá Australia từ bóng đá học đường tới giải đấu bán chuyên và chuyên nghiệp, là một chuỗi các giải đấu, cúp và siêu cúp bóng đá quốc nội dành cho nam và nữ ở quốc gia Australia. Danh sách các giải đấu bóng đá VĐQG-Vô Địch Quốc Gia, Cúp Quốc Gia và Siêu Cúp bóng đá Australia dành cho các cấp bậc bóng đá chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp ở các giải đấu bóng đá quốc nội Australia, và giải đấu dành cho các lứa tuổi U của bóng đá Australia là U23, U21, U20 và U19-U17.

Giải đấu bóng đá nam Australia

Tên giải đấu Mùa giải Hạng Thể thức Tuổi Trạng thái
A-League 2023-2024 1 VĐQG Chuyên nghiệp Đang diễn ra
Tasmania 2024 1 VĐQG Chuyên nghiệp Đang diễn ra
Victoria 2024 1 VĐQG Chuyên nghiệp Đang diễn ra
Hạng nhất Victoria 2024 2 VĐQG Chuyên nghiệp Đang diễn ra
New South Wales 2024 1 VĐQG Chuyên nghiệp Đang diễn ra
Hạng nhất New South Wales 2024 2 VĐQG Chuyên nghiệp Đang diễn ra
Nam Australia 2024 1 VĐQG Chuyên nghiệp Đang diễn ra
Hạng nhất Nam Australia 2024 2 VĐQG Chuyên nghiệp Đang diễn ra
Nam Australia Dự bị 2024 VĐQG Chuyên nghiệp Đang diễn ra
Tây Australia 2024 1 VĐQG Chuyên nghiệp Đang diễn ra
Queensland 2024 1 VĐQG Chuyên nghiệp Đang diễn ra
Bắc New South Wales 2024 1 VĐQG Chuyên nghiệp Đang diễn ra
Brisbane Capital 2024 1 VĐQG Chuyên nghiệp Đang diễn ra
Hạng nhất Queensland 2024 2 VĐQG Chuyên nghiệp Đang diễn ra
Brisbane Silver Boot 2024 Cúp Chuyên nghiệp Đang diễn ra
Cúp Liên Đoàn Victoria 2024 Cúp Chuyên nghiệp Đang diễn ra
U23 Victoria 2024 1 VĐQG U23 Đang diễn ra
Hạng nhất U23 Victoria 2024 2 VĐQG U23 Đang diễn ra
U23 Queensland 2024 1 VĐQG U23 Đang diễn ra
Hạng nhất U20 New South Wales 2024 VĐQG U20 Đang diễn ra

Giải đấu bóng đá nữ Australia

Tên giải đấu Mùa giải Hạng Thể thức Tuổi Trạng thái
A-League nữ 2023-2024 1 VĐQG Chuyên nghiệp Đang diễn ra
Nữ New South Wales 2024 1 VĐQG Chuyên nghiệp Đang diễn ra
Nữ Victoria 2024 1 VĐQG Chuyên nghiệp Đang diễn ra
Nữ Queensland 2024 1 VĐQG Chuyên nghiệp Đang diễn ra
Nữ Nam Australia 2024 1 VĐQG Chuyên nghiệp Đang diễn ra
Nữ Tây Australia 2024 1 VĐQG Chuyên nghiệp Đang diễn ra
Cập nhật: 18/05/2024 18:43