Bóng đá » Bóng đá Áo » Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Áo

Đội Tuyển Quốc Gia Áo, ĐTQG U23-U21-U19-U17 Áo

Danh sách ĐTQG Áo phân loại theo giới tính (Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia nam và nữ) và cấp độ lứa tuổi từ U15 đến U23. ĐTQG Áo bóng đá nam và nữ và danh sách ĐT Áo các cấp độ tuyển trẻ như: U23-U21-U20-U19-U18-U17-U16.

Danh sách Đội Tuyển Bóng đá Quốc Gia Áo theo giới tính và các cấp độ:

Tên ĐTQG Nam / Nữ Cấp độ
Lứa tuổi U
Áo Nam Đội tuyển Quốc gia
U18 Áo Nam Đội tuyển Quốc gia
U16 Áo Nam Đội tuyển Quốc gia
U21 Áo Nam U21
U19 Áo Nam U19
U19 Nữ Áo Nam U19
U17 Áo Nam U17
Nữ Áo Nữ Đội tuyển Quốc gia
U17 Nữ Áo Nữ U17
Cập nhật: 09/06/2024 00:44