Bóng đá » Kqbd » Kết quả bóng đá » Kết quả bóng đá Châu Phi

Kết quả bóng đá Châu Phi, kqbd U17 VL World Cup nữ Châu Phi tối đêm qua

Xem kết quả bóng đá Châu Phi hôm nay: kqbd CP tối-đêm qua và rạng sáng nay. Trực tiếp kết quả bóng đá U17 VL World Cup nữ Châu Phi hôm nay: xem tường thuật kq U17 VL World Cup nữ Châu Phi trực tuyến tối và đêm nay. Cập nhật kq bóng đá Châu Phi hôm qua: xem trực tiếp bdkq Châu Phi tối qua. Xem trực tuyến kqbd Châu Phi mới nhất: LTĐ-KQ-BXH bóng đá Châu Phi trực tuyến chính xác. Tỷ số bóng đá Châu Phi hôm nay: tt kqbd CP hn nhanh nhất.

 • 23:00
  U17 Nữ Liberia
  U17 Nữ Senegal
  1 - 0
  Vòng
 • QC
 • 19:00
  U17 Nữ Kenya
  U17 Nữ Ethiopia
  1 - 0
  Vòng
 • 22:30
  U17 Nữ Nigeria
  U17 Nữ Burkina Faso
  2 - 0
  Vòng
 • 23:30
  U17 Nữ Algeria
  U17 Nữ Morocco
  0 - 1
  Vòng
 • 20:00
  U17 Nữ Uganda
  U17 Nữ Zambia
  0 - 0
  Vòng
 • 19:00
  U17 Nữ Burundi
  U17 Nữ Djibouti
  0 - 0
  Vòng
 • 19:00
  U17 Nữ Djibouti
  U17 Nữ Burundi
  0 - 7
  Vòng
 • 17:30
  U17 Nữ Zambia
  U17 Nữ Uganda
  1 - 0
  Vòng
 • 00:00
  U17 Nữ Senegal
  U17 Nữ Liberia
  2 - 0
  Vòng
 • 23:00
  U17 Nữ Burkina Faso
  U17 Nữ Nigeria
  0 - 0
  Vòng
 • 02:00
  U17 Nữ Morocco
  U17 Nữ Algeria
  2 - 0
  Vòng
 • 19:00
  U17 Nữ Ethiopia
  U17 Nữ Kenya
  0 - 0
  Vòng
 • 00:00
  U17 Algeria
  U17 Ai Cập
  0 - 0
  Vòng
 • 21:00
  U17 Tunisia
  U17 Libya
  1 - 0
  Vòng
 • 21:00
  U17 Morocco
  U17 Ai Cập
  0 - 2
  Vòng
 • 17:00
  U17 Algeria
  U17 Libya
  1 - 0
  Vòng
 • 00:00
  U17 Algeria
  U17 Tunisia
  1 - 0
  Vòng
 • 21:00
  U17 Libya
  U17 Morocco
  1 - 0
  Vòng
 • 00:00
  U17 Algeria
  U17 Morocco
  0 - 0
  Vòng
 • 21:00
  U17 Tunisia
  U17 Ai Cập
  1 - 0
  Vòng
 • 03:30
  U20 Ghana
  U20 Uganda
  0 - 0
  Vòng Chung kết
 • 00:00
  U20 Senegal
  U20 Congo
  0 - 0
  Vòng Hạng 3
 • 03:30
  U20 Ghana
  U20 Senegal
  0 - 0
  Vòng Bán kết
 • 00:00
  U20 Uganda
  U20 Congo
  0 - 2
  Vòng Bán kết
 • 03:00
  1U20 Senegal
  U20 Nigeria
  2 - 1
  Vòng Bảng
 • 03:00
  U20 Uganda
  U20 Nam Sudan
  0 - 0
  Vòng Bảng
 • 00:00
  U20 Benin
  U20 Ghana
  0 - 1
  Vòng Bảng
 • 00:00
  U20 Congo
  U20 Gambia
  0 - 1
  Vòng Bảng
 • 03:00
  U20 Ghana
  U20 Gambia
  1 - 0
  Vòng Bảng
 • 00:00
  U20 Benin
  U20 Congo
  0 - 0
  Vòng Bảng
 • 03:00
  U20 Nigeria
  U20 Nam Sudan
  0 - 0
  Vòng Bảng
 • 00:00
  U20 Senegal
  U20 Uganda
  0 - 1
  Vòng Bảng
 • 03:00
  U20 Gambia
  U20 Benin
  0 - 0
  Vòng Bảng
 • 22:00
  U20 Ghana
  U20 Congo
  0 - 0
  Vòng Bảng
 • 03:00
  U20 Nigeria
  U20 Uganda
  1 - 1
  Vòng Bảng
 • 00:00
  U20 Nam Sudan
  U20 Senegal
  0 - 1
  Vòng Bảng
 • 02:00
  Sao Tome & Principe
  Nam Sudan
  0 - 0
  Vòng Sơ Loại
 • 01:00
  Chad
  Mauritius
  0 - 0
  Vòng Sơ Loại
 • 05:00
  Djibouti
  Liberia
  0 - 2
  Vòng Sơ Loại
 • 02:00
  Somalia
  Eswatini
  0 - 2
  Vòng Sơ Loại
 • 03:00
  Nigeria
  Bờ Biển Ngà
  1 - 0
  Vòng Chung kết
 • 03:00
  Nam Phi
  Congo DR
  0 - 0
  Vòng Hạng 3
 • 90 phút [0-0], Penalty [6-5]
 • 03:00
  Bờ Biển Ngà
  Congo DR
  0 - 0
  Vòng Bán kết
 • 00:00
  Nigeria
  Nam Phi1
  0 - 0
  Vòng Bán kết
 • 90 phút [1-1], 120 phút [1-1], Penalty [4-2]
 • QC
 • 03:00
  Cape Verde
  Nam Phi
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 90 phút [0-0], 120 phút [0-0], Penalty [1-2]
 • 00:00
  1Mali
  Bờ Biển Ngà2
  0 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 90 phút [1-1], 120 phút [1-2]
 • 03:00
  Congo DR
  Guinea
  1 - 1
  Vòng Tứ kết
 • 00:00
  Nigeria
  Angola
  1 - 0
  Vòng Tứ kết
 • 03:00
  1Morocco
  Nam Phi
  0 - 0
  Vòng 1/8
 • 00:00
  Mali
  Burkina Faso
  1 - 0
  Vòng 1/8
 • 03:00
  Senegal
  Bờ Biển Ngà
  1 - 0
  Vòng 1/8
 • 90 phút [1-1], 120 phút [1-1], Penalty [4-5]
 • 00:00
  Cape Verde
  Mauritania
  0 - 0
  Vòng 1/8
 • 03:00
  1Ai Cập
  Congo DR
  1 - 1
  Vòng 1/8
 • 90 phút [1-1], 120 phút [1-1], Penalty [7-8]
 • 00:00
  1Guinea Xich Đạo
  Guinea
  0 - 0
  Vòng 1/8
 • 03:00
  Nigeria
  Cameroon
  1 - 0
  Vòng 1/8
 • 00:00
  1Angola
  Namibia1
  2 - 0
  Vòng 1/8
 • 03:00
  Tanzania
  Congo DR
  0 - 0
  Vòng Bảng
 • 03:00
  Zambia
  Morocco
  0 - 1
  Vòng Bảng
 • 00:00
  Nam Phi
  Tunisia
  0 - 0
  Vòng Bảng
 • 00:00
  Namibia
  Mali
  0 - 0
  Vòng Bảng
 • 03:00
  Angola
  Burkina Faso
  1 - 0
  Vòng Bảng
 • 03:00
  Mauritania
  Algeria
  1 - 0
  Vòng Bảng
 • 00:00
  Guinea
  Senegal
  0 - 0
  Vòng Bảng
 • 00:00
  Gambia
  Cameroon
  0 - 0
  Vòng Bảng
 • 03:00
  Mozambique
  Ghana
  0 - 1
  Vòng Bảng
 • 03:00
  Cape Verde
  Ai Cập
  1 - 0
  Vòng Bảng
 • 00:00
  Guinea Bissau
  Nigeria
  0 - 1
  Vòng Bảng
 • 00:00
  Guinea Xich Đạo
  Bờ Biển Ngà
  1 - 0
  Vòng Bảng
 • 03:00
  Nam Phi
  Namibia
  3 - 0
  Vòng Bảng
 • 03:30
  U20 Nữ Ghana
  U20 Nữ Nigeria
  0 - 1
  Vòng Chung kết
 • 90 phút [1-1], 120 phút [2-1],
 • 00:00
  U20 Nữ Senegal
  U20 Nữ Uganda
  0 - 0
  Vòng Hạng 3
 • 90 phút [0-0], Penalty [5-6],
 • 03:30
  U20 Nữ Ghana
  U20 Nữ Senegal
  2 - 0
  Vòng Bán kết
 • 00:00
  U20 Nữ Nigeria
  U20 Nữ Uganda
  0 - 0
  Vòng Bán kết
 • 03:00
  U20 Nữ Uganda
  U20 Nữ Ghana
  1 - 1
  Vòng Bảng
 • 00:00
  U20 Nữ Ethiopia
  U20 Nữ Tanzania
  0 - 1
  Vòng Bảng
 • 03:00
  U20 Nữ Morocco
  U20 Nữ Senegal
  0 - 2
  Vòng Bảng
 • 03:00
  U20 Nữ Ghana
  U20 Nữ Tanzania
  1 - 1
  Vòng Bảng
 • 00:00
  U20 Nữ Uganda
  U20 Nữ Ethiopia
  2 - 0
  Vòng Bảng
 • 03:00
  U20 Nữ Nigeria
  U20 Nữ Senegal
  1 - 0
  Vòng Bảng
 • 03:00
  1U20 Nữ Ghana
  U20 Nữ Ethiopia
  0 - 0
  Vòng Bảng
 • 00:00
  U20 Nữ Tanzania
  U20 Nữ Uganda
  0 - 1
  Vòng Bảng
 • 03:00
  U20 Nữ Nigeria
  U20 Nữ Morocco
  2 - 0
  Vòng Bảng
Cập nhật: 20/05/2024 01:47